Miljödomar i Kristinehamn

Kristinehamns tingsrätt dömde på tisdagen två män som byggt en pir vid en av sjöarna inom Storfors Kommun.
Männen dömdes för otillåten miljöverksamhet respektive medhjälp till otillåten miljöverksamhet och ska betala vardera 40 dagsböter. I ett annat mål på tisdagen, där en man som breddat sin båtplats stod åtalad för bland annat otillåten miljöverksamhet, ogillade tingsrätten åtalet. Tingsrätten anser inte att åklagaren kunnat bevisa att de åtgärder mannen gjort hindrat allmänheten från att beträda området eller väsentligen försämrat livsvillkoren för djur- och växtarter i området.