EU öppnar för genmodierad gröda

2:38 min

För första gången sedan 2010 kan EU komma att godkänna en ny genmodifierad gröda, så kallad GMO. Det handlar om en tolv år gammal ansökan om att odla en sorts majs. Men GMO fortsätter att vara en fråga som orsakar kraftiga låsningar i EU.

2001 ansökte företaget Pioneer om att få odla den genmodifierade majsen 1507 i Europa. Frågan har bollats fram och tillbaka, men i slutet av september i år röt EU-domstolen till och krävde att frågan nu måste avgöras på politisk nivå.

I går föreslog EU-kommissionen att medlemsländernas miljöministrar ska säga ja till den här GMO-majsen vid ett möte i december. Enligt EU:s hälsokommissionär, Tonio Borg, är en förutsättning att Pioneer upprättar och följer en plan för att övervaka odlingen.

– Om den sökande inte upprättar en övervakningsplan, och tillämpar den, kommer tillståndet vara ogiltigt, sa Borg.

Men EU-parlamentariker Carl Schlyter (MP) dömer ut den idén.

– Hur trovärdigt är det att man låter det företag som tjänar pengar på att sälja det här ska berätta att "ojoj, vi ska sluta sälja det här för vi har upptäckt risker!"? Det känns inte som någon smart riskhanteringspolicy, säger Carl Schlyter.

Det är få frågor som delar EU-länderna så mycket som GMO. I till exempel Spanien och Tjeckien sker omfattande odling av en tidigare godkänd genmodifierad majs. Länder som Ungern, Grekland och Polen är däremot starkt emot GMO och väntas försöka blockera godkännandet av Pioneers genmodifierade majs.

För tre år sedan kom ett förslag om att i praktiken "åternationalisera" en stor del av EU:s GMO-beslut. Det skulle ge enskilda medlemsländer ökad möjlighet att säga nej till odling av en genmodifierad gröda som EU har godkänt.

Unionens parlament sa ja till lagförslaget redan 2011, men EU-länderna har upprepade gånger misslyckats att få tillräcklig majoritet för eller emot. Nu vädjar Tonio Borg om att medlemsländerna ska bryta dödläget och säga ja till förslaget om EU:s framtida GMO-lagstiftning.

– Nu uppmanar jag EU:s ministerråd att nå en överenskommelse om det här odlingsförslaget, som tillåter medlemsländer att åtnjuta friheten att välja om de ska tillåta odling av GMO på sitt territorium eller inte, säger Tonio Borg.

Ett beslut av EU-länderna skulle också kunna öppna upp för de sex andra genmodifierade grödor som står på kö för ett godkännande från EU. Det handlar om fem sorters majs och en sorts soja, enligt en talesman för EU-kommissionen.