Träningscoachen om en aktiv fritid

9:28 min

En ny, svensk studie visar att det vardagliga som äldre personer ägnar sig åt på sin fritid påverkar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdommar. En annan undersökning visar på samband mellan dålig hälsa som vuxen och avsaknaden av eller lågt betyg i ämnet idrott och hälsa i skolan.

Studien visar att det räcker med att vara låggradigt aktiv för att minska risken för hjärt och kärlsjukdommar. Undersökningen är utförd på människor som är 60 år och äldre.

– Kan du ge konkreta exempel på vardagsmotion?

Det som studien har mätt är till exempel skogspromenader, trädgårdsarbete hemmfix med mera.

En annan undersökning visar på ett samband mellan dålig hälsa som vuxen och dåligt betyg inom idrott i skolan, framförallt bland flickor.

– Varför tror du att det är så här?

Det här är en interessant studie tycker jag. Det visar att det är ett viktigt ämne i skolan. Nu är den här studien gjord på de som gick ut grundskolan på 70-talet så det blir ju att se tillbaka på vad vi gjorde inom idrotten då.