Kräver skärpta straff för varumärkesbrott

1:35 min

Riksåklagaren, RÅ, vill att vissa brott mot varumärkeslagen ska ge fängelse. RÅ överklagar därför en villkorlig dom, som gäller piratkopiering av ett av SKF:s rullager, till Högsta domstolen.

– I det här fallet handlar det framför allt om att det var fråga om piratkopierade kullager och rullager. Där menar vi att man bör beakta, i straffskärpande riktning, att piratkopierade sådana produkter kan leda till risk för skada hos både person och egendom, säger Riksåklagarens byråchef Hedvig Trost.

Antalet brott mot varumärkeslagen ökar, ofta handlar det om piratkopierade produkter. Riksåklagaren har dock inte kunnat hitta några vägledande uttalanden från Högsta domstolen om när det kan vara aktuellt med fängelse vid fällande domar. Därför överklagar Riksåklagaren nu ett mål, där en man från Dalarna dömts till villkorlig dom för att ha producerad kullager i stor skala.

Vid tillslag mot två lokaler i Kista och Avesta hittades flera tusen produkter, som var identiska eller förväxlingsbara med produkter från Svenska Kullager Fabriken, SKF. Den tidigare ostraffade mannen dömdes först av tingsrätten till fängelse, men i hovrätten blev det alltså villkorlig dom. Riksåklagaren - som nu vill att fallet prövas av Högsta domstolen - anser att vissa fall av brott mot varumärkeslagen ska ge fängelse. Bland annat storskalig produktion som kan leda till skador för tredje man.

– Till exempel läkemedel eller reservdelar till maskiner, säger Hedvig Trost, som i överklagandet skriver:
"Om ett lager saluförs som äkta utgår konsumenten och slutanvändare från att detta har en viss förväntad kvalitet och hållbarhet. Den som köper sådana lager utsätts för potentiellt stora säkerhetsrisker. Ett lagerhaveri kan orsaka mycket allvarliga skador på såväl sak som på person. Det finns all anledning att se särskilt allvarligt på när vitala mekaniska delar som används i allt från kärnkraftverk till tåg och flygplan förfalskas och säljs som äkta på en legal marknad. SKF:s varumärke utgör en kvalitetsgaranti och de kunder som köper deras produkter förlitar sig på en viss kvalitet, pålitlighet och uthållighet."

Organisationen Sveriges Patentbyråers förening välkomnar ett klargörande av straffsatsen, vid brott mot varumärkeslagen. Enligt ordförande Mats Lundberg har relativt lindriga fängelsestraff lockat kriminella till piratkopiering.

– Intäkterna och lönsamheten är väldigt stor för till exempel kopiering av läkemedel, men den risk man löper är betydligt mycket lägre än all form av organiserad narkotikabrottslighet, säger Mats Lundberg.

Simon Andrén
simon.andren@sr.se