Friår för utbrända oroar Sahlin

Många som söker friår har drabbats av utbrändhet och behöver egentligen vård.
Det skriver Göteborgsposten i dag. Det är en utveckling som oroar statsrådet Mona Sahlin. - Kommuner med hög sjukfrånvaro måste satsa på arbetsmiljön. Annars kommer de att få ännu större problem med arbetskraftsbrist och utflyttning, säger Sahlin till Radio Jämtland. I Strömsunds kommun har intresset för friåret varit mycket stort och endast en liten del av de som ansökt kan få möjligheten. Kommunen har samtidigt något av Sveriges sämsta situation vad gäller sjukfrånvaro.