Sundsvalls kommundirektör vill stoppa asylboende i Holm

1:11 min

Sundsvalls kommundirektör Stefan Söderlund vill stoppa ett planerat asylboende i Holm. I ett brev till Migrationsverket lyfter Söderlund fram flera faktorer som talar emot en etablering på orten.

Kommundirektör Stefan Söderlund informerades för två veckor sedan av Migrationsverket, om deras planerade asylboende i Holm. Detta fick Söderlund att skriva ett brev till Migrationsverket, där han framhåller flera faktorer som talar emot en, om än tillfällig, etablering av ett asylboende.

Räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoret har besiktat berörda fastigheter och funnit att brandskyddet inte är lämpligt för den boendeform som är tänkt.