Samarbete om master behövs

Regeringen måste kräva av mobiltelefonoperatörerna att de samordnar utplaceringen av master och torn för nästa generations mobiltelefoni. Det skriver nu Eskilstuna kommun i ett brev till regeringen.
Eskilstuna kommun vill ha en tydlig samordning innan man ger några som helst bygglov till tredje generationens mobilmaster. Vissa kommuner, som Nyköping, har hittills valt att ge tillfälliga tillstånd för utplacering av master, enligt Tommy Hamberg. Men det kan bli ett vanskligt juridiskt sett, eftersom erfarenheterna hittills visat att man kan hamna i ett läge där operatörerna överklagar beslut och avslag om bygglov säger han. Men samråd är svårt. När miljö- och byggnämnden skrev en egen policy för var det är lämpligt att placera master i Eskilstuna, glömde man bort att samråda med fastighetsägarna. Kommunstyrelsen bollade då tillbaka frågan till nämnden, som nu måste ställa ut planen så att allmänheten och fastighetsägarna får en chans att säga sitt innan besluten tas.