Regler för hemvärnet ses över

Situationen för reservofficerarna i Blekinges hemvärn ska ses över. Bakgrunden är att 24 reservofficerare i Blekinges skärgårdsbataljon har sagts upp eftersom de kostar för mycket.
Rikshemvärnschefen Mats Welff lovar nu att undersöka om de sparkade reservofficerarna kan vara kvar i hemvärnet som vanliga hemvärnssoldater. Men då måste de avstå från sina ekonomiska förmåner som reservofficerare.