Härjedalen får vuxenstudiecenter

I Härjedalen startar man nästa år skräddarsydda utbildningar och studier på spetsnivå för vuxenstuderande som vill höja sin kompetens.
- Det här skall förhoppningsvis locka fler vuxna till skolbänken, säger Ann-Christin Thimon, utbildningschef i Härjedalen, till Radio Jämtland. - Riktad kompetensutveckling för vuxna är en mycket angelägen fråga för inlandskommuner som Härjedalen, säger Ann-Christin Thimon. Skolverket har beviljat 585 000 kronor till en utredning av hur vuxenstudiecentret i Härjedalen ska utformas. Vuxenstudiecentret blir det som ska ersätta satsningen på Kunskapslyftet som läggs ner från och med första januari 2003.