Unik rättegång om arbetsmiljö

På måndag inleds en unik rättegång i Östersund. Det är första gången som en domstol prövar om en arbetsgivare kan dömas till straff för att en anställd mått så dåligt av arbetsmiljön att han tog sitt liv.

Två chefer inom socialtjänsten i Krokoms kommun i Jämtland står åtalade för vållande till annans död. Åklagare är Åse Schoultz.

– Det som domstolen ska pröva är vilken grad av aktivitet i arbetsmiljöarbetet som krävs av en arbetsgivare, säger Åse Scholutz.

Rättegången handlar om Lasse Persson. Han jobbade som socialsekreterare i Krokoms kommun när det kom en ny chef dit. Det gnisslade mellan dem och det blev allt värre. Han sov dåligt och tappade i vikt.  Arbetskamraterna slog larm. Han bad att bli omplacerad men fick inga svar. I juni 2010 tog han sitt liv. Han hade fått besked att han kanske skulle avskedas.  I förundersökningen på 550 sidor finns dokument som pekar på att arbetsmiljön,  turbulensen på jobbet, ledde fram till att han tog sitt liv.

– Jag påstår att de har underlåtit att undersöka arbetsförhållandena. De har inte gjort riskbedömning, och de har framför allt inte vidtagit några åtgärder, utan det här har fått fortgå, säger åklagare Åse Schoultz.

Änkan, Maria Lundqvist Persson, och de tre barnen, polisanmälde händelsen.

– Man ville ju till exempel inte tala om varför man ville bli av med Lasse, varför han skulle avskedas. Det vet vi fortfarande inte, säger Maria Lundqvist Persson.

Om de två cheferna vid socialtjänsten i Krokoms kommun fälls för vållande till annans död kan det få betydelse för arbetsgivares arbetsmiljöansvar i liknande fall. Cheferna förnekar brott och  anser att de gjort tillräckligt.  Advokat Andreas Victor försvara den ena chefen.

– Jag gissar att åklagaren på det här sättet vill skapa någon form av prejudikat, och jag hoppas att prejudikatet faller ut till de åtalades fördel, att de blir frikända bägge två, säger Andreas Victor.

Rättegången i Östersund inleds på måndag.