Minkar i bur bryter mot lagen

Den traditionella uppfödningen av minkar i bur döms ut av Jordbruksverket.
Minkarnas beteende är så onormalt att djurhållningen inte uppfyller djurskyddslagen, skriver verket i en rapport som lämnas till jordbruksminister Margareta Winberg idag. Djuren är visserligen friska, men hindras från sitt naturliga beteende anser Jordbruksverket som föreslår att dagens burar förbjuds och ersätts med nya typer av burar som ger minkarna större ytor och möjlighet att leka med varandra. Det bör utvecklas ett system som tillgodoser minkarnas behov av sim- och badvatten. Men sådana vattenanordningar är förmodligen inte förenliga med dagens bursystem, säger rapportens författare. Samtidigt behövs det mer forskning kring minkens grundläggande behov. Det är inte möjligt att bedöma om ens de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att fullt ut uppfylla djurskyddslagens krav i fråga om djurs miljö och möjlighet att bete sig naturligt, heter det.