Planerat travbygge läggs på is

Planerna på att bygga en 1500 kvm stor hall på Östersundstravet läggs på is.

Enligt travets VD Lennart Öhgren så är problemet att man inte lyckas med finansieringen.

Enligt planerna skulle hallen ha använts till golf, kongresser och större utställningar.