Avloppsslam kan omvandlas till djurfoder

0:54 min

Avloppsslam och avföring kan bli en viktig del i att framställa djurfoder, det menar forskare i Uppsala som  har visat att en sorts fluglarver med fördel kan födas upp på sånt som vi människor lämnar efter oss och bli till foder.

– Det vi jobbar med här är att tillverka proteiner av avfall, säger Björn Vinnerås, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Allt fler forskare menar att med en växande befolkning i världen så får vi börja se avföring och urin som resurser, i stället för nåt vi bara spolar bort. Urin kan bli till bra gödningsmedel, men avföringen, menar Björn Vinnerås, kan tas bättre tillvara genom att låta larverna omvandla det till animaliskt foder till kycklingar och fiskodlingar. 

Här i Sverige med våra vattentoaletter skulle det nog främst vara avloppsslam från reningsverken som fluglarverna skulle kunna ta tillvara. Idag görs det biogas av slammet men när Björn Vinnerås och hans kolleger räknat på saken så ger fluglarverna mer. 

– Vi har ju bara gjort enkla beräkningar på vilken skillnad det skulle vara, och vinsten eller vad man ska säga, intjäningen på det här jämfört med biogas, är att fluglarverna är värda tre gånger mer än biogasen, så det är en väldigt stor potential i det, säger Björn Vinnerås på SLU.