Forskare protesterar

Nya hårdare krav från Läkemedelsverket i Uppsala kan försvåra eller stoppa utvecklingen av läkemedel för svårt sjuka cancerpatienter. Det hävdar tjugo forskare som nu protesterar hos verket.
Forskarna anser att lägre krav borde gälla för tidig forskning på nya terapier för särskilt svåra sjukdomar som cancer och hiv, jämfört med senare, större studier. Men Läkemedelsverket anser att de hårdare kraven knappast kan komma som någon överraskning.