Gott betyg till ekonomutbildning

Undervisningen i företagsekonomi vid Uppsala universitet och SLU får gott betyg. Det visar en ny nationell utvärdering av ämnet som gjorts av Högskoleverket.
Bland annat är lärartätheten på dom företagsekonomiska utbildningarna i Uppsala mycket hög. Endast Handelshögskolan i Stockholm har en högre andel lärare per student. En stor del av lärarna är också forskarutbildade men Högskoleverket vill ändå att Uppsala universitet ska förbättra kompetensutvecklingen för lärare på grundutbildningen i företagsekonomi.