Stora löneskillnader i vården

Läkarna i NU-sjukvården tjänar mer än sina kolleger på ansedda Sahlgernska i Göteborg. För sjuksköterskorna är det det tvärtom och allt beror på marknaden.
Sahlgrenska är ett universitetssjukhus, ligger i storstaden Göteborg, har forskarresurserna ocn de mest avancerade specialiteterna. Ändå är läkarlönerna där lägre än i NU-sjukvården -eller kanske just därför. Sahlgrenska behöver inte anstränga sig för att få läkare - dom söker sig dit ändå. Medan NU-sjukvården, som inte är lika lockande, får betala mer för att rekrytera läkare. Brist = högre lön. Så fungerar marknaden. Sahlgrensla läkare tj'nar i genomsnitt 38.500 kronor i månaden, 1000 kroinor mindre än kollegerna i NU-sjukvården och 1.300 mindre än I Skaraborg, som ah de högsta läkarlönerna i regionen. När det gäller sjuksköterskorna ligger däremot Sahlgrenska i topp. Genomsnittslönen är 20.870 kronor om man räknar med de avdelningschefer som tillhör Vårdförbundet. Det är 800 kronor mer än i NU-sjukvården. Och här ligger Skaraborg lägst. En förklaring är att alla sjukhus har svårt att rekrytera sköterskor -och då reagerar markanden på ett annat sätt -t.ex. genom att ta hänsyn till det allmänt högre löneläget i ett storstadsområde Enligt regionens lönepolicy får sjukhusen inte konkurrera om personalen med lönerna. Men ändå finns det alltså ganska stora löneskilnader. Och det är OK -så länge inte t.ex. en klinikchef med hjälp av en eller annan tusenlapp försöker göra en ren värvning av t.ex, en sjuksköterska.