Ny utbildning för invandrare

För första gången ordnas en kombinerad språk- och restaurangutbildning i Luleå för invandrare.
Syftet med den nya utbildningen är att underlätta för invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Bakom satsningen står Luleå kommun och Arbetsförmedlingen och intresset är stort för den tvååriga utbildningen. Totalt ska 19 elever följa utbildningen, som är förlagd dels till Bergnässkolan och dels till Komvux.