Inga besked kring stadshotellet

Idag har ett möte hållits där framtiden för stadshotellet i Enköping har diskuterats.
Nuvarande ägaren PEAB vill riva huset och bygga nytt på tomten, medan kommunen hellre vill bevara 1800-talsbyggnaden. Flera tusen Enköpingsbor har också skrivit på en proteslista rivningen. Hotellet är i väldigt dåligt skick, huset sjunker och har sprickot på många ställen, att något måste göras är alltså klart. Men vid dagens möte kom inget nytt fram: - Diskussionerna måste helt enkelt fortsätta, säger Lennart Andrén från PEAB.