Därför avvaktade Ekot med att publicera Alenius uttalande

”Jag ska skära ballarna av Radiotjänst”. Medierna i P1 berättar idag om hur ilsket Roberta Alenius, statsministerns pressekreterare, reagerade på Ekots nyhet om att Reinfeldt, enligt Radiotjänst, inte betalat radio- och tv-avgiften.

Det var uppenbart även i rapporteringen att regeringskansliet inte var förtjust i Ekots nyhet. Man ifrågasatte Radiotjänst bedömning och menade att den licens kansliet betalar även täcker statsministerns tjänstebostad.

Alenius (idag tjänstledig från jobbet för att tillfälligt stötta moderaternas nya kommunikationschef) reaktion är anmärkningsvärd.

Det är sällan personer i hennes ställning uttrycker sig så okontrollerat och vi funderade på hur och om vi skulle publicera. Tyvärr fanns inte samtalet på band, och vi kan inte återge exakt hur orden föll.

Vår bedömning var och är att ord skulle stå mot ord, vi har ingen dokumentation, och vi bestämde att avvakta publicering tills vi eventuellt på ett relevant sätt kunde sätta frågan i ett sammanhang och stärka publiceringen.

Vi har betraktat uppgiften som ett arbetsmaterial, och ännu inte avgjort om, när och hur det ska användas. Värdet av det arbetsmaterialet har dock omintetgjorts. Medierna i P1 har tipsats om samtalet och när vi förstod att de avsåg att publicera valde vi att bekräfta uppgifterna.

I samtal med oss har Medierna drivit tesen att vi på något sätt försöker skydda regeringskansliet.  Det är märkligt eftersom hela rapporteringen så uppenbart varit en nagel i ögat på kansliet.

Även om frågan inte alls har samma dignitet kan den jämföras med vad som skulle hända om Medierna publicerat ”järnrörsfilmen” som ju Expressen hade under en lång tid innan redaktionen kände att den hade tillräcklig med information och sammanhang för att offentliggöra.

Hade rubriken blivit "Här är filmen Expressen inte publicerar för att skydda SD"?