Ingen räddning för F 10

ÖB föreslår också nedläggning
Flygflottiljen F10 i Ängelholm räddas inte i överbefälhavarens nya förslag till framtida flygorganisation. I förslaget som ÖB presenterar idag så kommer F10 att läggas ned 2003 precis som sagts i försvarsbeslutet som togs för drygt ett år sedan. Det nya är nu att man också vill lägga ner flottiljen i Östersund, och därmed får Sverige fyra flottiljer kvar inklusive krigsflygskolan som hamnar i Uppsala. Frågan om krigsflygskolans framtida placering har sedan försvarsbeslutet togs skapat stor politisk oenighet.