Konflikt om Manpowers lönesystem

Det har blåst upp en konflikt mellan bemanningsföretaget Manpower och tjänstemannaförbundet HTF.
Facket är kritiskt det nya lönesystemet som bemanningsföretaget vill införa till sommaren och har därför avbrutit förhandlingarna. - Det här rörliga lönesystemet skulle innebära att våra medlemmar får en provision på lönen på 30 procent och vi anser att medlemmarna redan har en så låg lön att man inte kan lägga en provision på den, säger Liselott Bergendorff som är klubbordförande på HTF i Region Syd. De flesta av HTF:s medlemmar har en lön mellan 12.000 och 15.000 kronor. Enligt HTF innebär det nya lönesystemet att vissa kommer att få lägre lön och facket tycker att Manpower kränker kollektivavtalet. - De har inte lyssnat på oss överhuvudtaget. Man har haft en klar linje från början, säger Liselott Bergendorff. Omkring 500 personer berörs av konflikten i Skåne. HTF har kallat till ett medlemsmöte i Malmö den 18 april där man kommer att ta ställning till hur man ska gå vidare i konflikten. Enligt HTF kommer de medlemmar som inte går med på det nya systemet att sägas upp från företaget. Lars Wahlström är regiondirektör för Manpower Syd. Han säger att ingen kommer att få lägre lön av det nya systemet - Detta avtalet innebär en förbättring för alla enligt de uträkningar som vi har gjort. Jag kan inte gå in på vad som händer med de anställda som inte går med på det nya lönesystemet men jag är lite förvånad för vi har ett gott samarbete med HTF men vi har möjligtvis tolkat avtalet på olika sätt, säger Lars Wahlström.