Rättvisemärkt elektronik på frammarsch

1:42 min

Efter skandaler kring usla arbetsförhållanden i elektronikfabriker i Asien, där arbetare till och med tagit livet av sig, så har nu intresset för rättvisemärkt elektronik tagit fart.  Men en rakt igenom rättvisetillverkad elektronikprodukt är mycket svår att ta fram, eftersom den innehåller mängder med delar från olika fabriker.

Om ett par år kan dock en tysk datormus bli den första it-produkten där 100 % av delarna är kontrollerat rättvisetillverkade.

– Målet är att visa de stora tillverkarna av elektronikprodukter att det är möjligt att tillverka rättvis elektronik, säger Andreas Buchner som är miljöingenjör på det lilla tyska företaget Nager IT. Han och hans kolleger har i fyra år arbetat med att ta fram en datormus som är rättvist tillverkad. Idag är drygt 2/3 av alla delkomponenter och råvaror som datormusen består av kontrollerat rättvisetillverkade tvärs igenom hela produktionskedjan. Det betyder att arbetarna som sätter ihop musen, dom som tillverkar de 100-tals delkomponenterna och de som jobbar i gruvor och dagbrott med utvinningen av de mer än 15 olika grundämnen och mineral som behövs, har en lön som går att leva på och att arbetsgivarna tar hänsyn till arbetsmiljöregler. Målet är att inom ett par år ha kontrollerat samtliga delar.

En annan produkt är den smarta telefonen Fairphone, som väntas komma ut på marknaden inom slutet av 2013. Fairphone innehåller dock än så länge bara en bråkdel rättvisetillverkade komponenter, men med målet att hela telefonen på sikt ska bli helt rättvis.

Niclas Rydell arbetar med miljöcertifiering av it-produkter på företaget TCO Development och ser ett växande intresse för rättvis elektronik, både från industri och konsumenter:

– Industrin ser mer och mer att det här är viktigt.