Östergötland

Ambassadörsbesök i länet

Idag och i morgon är Storbritanniens ambassadör på besök i Östergötland för första gången. Syftet är bland annat att det ska ges en bild av länets näringsliv och den spetsteknologi som finns här.

Ambassadören ska besöka en rad företag och forskningsverksamheter i Linköping och Norrköping.

Enligt landshövding Elisabeth Nilsson har Östergötland och Storbritannien många beröringspunkter, inte minst genom byten mellan företag.