670 miljarder i kreditförluster

Den tuffa ekonomiska situationen i Japan ledde förra året till kreditförluster på sammanlagt 670 miljarder kronor för dom Japanska bankerna.
Ändå räknar den japanska finansinspektionen med att bankerna ska klara sig utan nya tillskott av skattemedel. Vissa experter tror att problemen med dåliga lån är på väg att lösas, medan andra tror att notan för de japanska bankernas kreditförluster kan sluta på mellan 2.000 och 3.000 miljarder kronor.