Växjö

Landstinget Kronoberg Lex Maria-anmäler fall från balkong

Nu anmäler landstinget Kronoberg den händelse i september, då en 37-årig kvinnlig patient dog efter att ha fallit eller hoppat från en balkong i Växjö. Kvinnan vårdades vid rättspsykiatriska regionklinken i Växjö och var på en så kallad beledsagad aktivitet i sin lägenhet, med syftet att träna på att klara sig själv i hemmet, när hon vid ett tillfälle var utom synhåll för vårdarna och föll från balkongen på tredje våningen.

Kvinnan hade bara några dagar tidigare bedömts att inte vara självmordsbenägen och efter en utredning av händelsen kommer landstinget nu att förbättra och förtydliga rutiner och dokumentation när det gäller beledsagade utevistelser. Bland annat genom att strama upp reglerna om hur många vårdare som ska följa med och vilken kompetens de ska ha och vilken tillsynsgrad som ska gälla.