Lönebidragen fungerar inte

Lönebidragen fungerar inte som den rehabilitering det var tänkt, det anser chefen på arbetsförmedlingen i Skellefteå.
Målet är att den anställde efter fyra år ska kunna jobba utan att arbetsgivaren får bidrag. Det finns då andra hjälpmedel som till exempel anpassade datorer och kamratstöd. Britt-Marie Grahn är chef på Arbetsförmedlingen i Skellefteå, och hon säger att det fungerar inte så gentemot alla arbetsgivare. Föreningar har stora problem att ha kvar sina lönebidrags-anställda. Det beror mycket på att nivån för det statliga bidraget har stått stilla sedan början av 90-talet. Föreningarna har inte råd att betala mellanskillnaden. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ser över arbetsmarknaden för de arbetshandikappade som ska presenteras 2003 i september. För kanske är det dags att se över bidraget till föreningarna. Per Egil Eriksson på Arbetsförmedligen i Skellefteå föreslår att man ska kunna värdera föreningarnas arbete och ge bidrag därefter.