Drama

Två samer halshöggs 1813 efter Sjugdendramat i norra Jämtland - ett justitiemord

25 min

Den 17 november 1813, avrättades de två samerna Clement Bengtson och Jon Jonsson den yngre. Den tredje som dömdes till döden, Jon Jonsson den äldre, avled innan domen verkställdes.

Hela rättsproceduren kan beskrivas som ett justitiemord.

Kropparna efter de som skulle ha mördats, nybyggarparet Per och Anna Åhrberg i Sjugden i norra Jämtland återfanns aldrig. De tre barnen Brita, Lars och Anna hittades i stugan, de hade svultit och frusit till döds.

Det är gruppen Skrivande kvinnor i Krokom som skrivit och läst in berättelsen. I gruppen ingår Anny Agerberg, Christina Broomé, Kerstin Fahlén, Daisy Frid, Sigrid Jönsson, Berta Magnusson och Majvor Mats.

Deras text bygger på en avhandling av författaren och journalisten Elisabet Rydell-Jansson.