Mikroorganismer påverkar hyenors doft

Alla däggdjur har mängder med mikroorganismer i kroppen, och nu visar en studie att de är avgörande för hyenor - närmare bestämt för kompositionen av de dofter som djuren kommunicerar med.

Det de amerikanska forskarna har gjort är att DNA-sekvensera bakterierna i doftkörtlarna hos olika hyenaarter och sedan kartlagt deras respektive dofter, och då sett att de hänger ihop. Bakterierna - och därmed dofterna - varierar mellan olika arter, men också inom samma art beroende på vad hyenorna har för kön och om det är parningsdags eller inte.

Marcus Stensmyr är lektor i zoologi vid Lunds universitet, och säger att det är något man haft på känn inom forskarvärlden men nu får bekräftat:

- Man misstänkte väl det hela, men just det att de har gjort det så pass grundligt, och kunnat kartlägga exakt vilka typer av mikroorganismer som finns och sedan kunna korrelera dem till de doftämen som produceras, så är det väl en nyhet.

Även om studien inte kan bevisa att det faktiskt är bakterierna som orsakar doften, säger Marcus Stensmyr att det med största sannolikhet är så det ligger till. Han säger också att även om det här exemplet är från hyenor, så kan det säkert generaliseras till andra djur, antagligen till de flesta däggdjur.

Referens: Theisa, Kevin, et al. "Symbiotic bacteria appear to mediate hyena social odors", www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1306477110