Robotar sida vid sida med människor i fabriker

De första industrirobotarna som kan arbeta tillsammans med människor i fabriker, utan skyddsgaller emellan, har sett dagens ljus.

Förhoppningen är att en ny generation industrirobotar som kan se, höra och känna beröring, ska kunna ta över ännu fler tunga och svåra arbetsmoment från människor - som därigenom kan jobba till en högre pensionsålder. 

FIPS heter roboten, och Frank Fanselow heter löpande band-arbetaren på Volkswagens stora motorfabrik i Salzgitter. FIPS är en oansenlig blå arm med två gripklor, tillverkad i Danmark. Den har till uppgift att montera glödstift i topplock till dieselmotorer, ett arbetsmoment som tidigare innebar en mycket obekväm kroppsposition - men som nu alltså utförs av en robot. Det nya är att Frank Fanselow står precis bredvid och utför nästa moment, att sätta en skyddstejp över ventilkanalerna. Att han kan stå där och inte bakom ett skyddsnät eller en plexiglasskiva beror på att FIPS känner av beröring genom tryckkänsliga sensorer. Om den kommer i kontakt med en människa så stannar den.

De kommande åren spås den här typen av människovänliga robotar bli vanliga inom industrin, och bland annat så har EU nu i september dragit igång ett stort forskningsprojekt inom området som ska pågå i fyra år. Ett viktigt argument är för att behålla arbetsplatser i Europa - det genom att en människa understödd av en robot kan jobba högre upp i åldern, eftersom roboten tar över de tyngsta arbetsmomenten.

Att det här nu blir möjligt hänger ihop med forskning på säkerhetsteknik, där en konstgjord hud, som robotar kläs i och som känner av beröring, är avgörande, det berättar robot-forskaren José Saens på Fraunhofer-institutet i Magdeburg:

- Vi fick idén att använda ett slags hud på roboten så att den kan detektera kollisioner och så att den därigenom också kan arbeta mycket närmare människor än vad som annars hade varit fallet.

Fotnot: FIPS är en förkortning som står för Funktional, Innovativ, Produktiv, Systemoptimiert.