Företag anställer igen

I höstas varslade några av storföretagen i vätterbygden om uppsägning. Nu söker de folk igen.
I slutet av förra året varslade ROL i Jönköping 25 fast anställda och visstidsanställda om uppsägning. Ungefär hälften av dem hann också sluta innan vinden vände. Idag söker man folk igen. Ökad efterfrågan har gjort att man ser mer optimistiskt på framtiden efter bara några månader. ABB Fläkt i Jönköping hade totalt anställningsstopp under hösten och när folk slutade fick man inte ersätta dem. Nu har företaget lämnat ABB-koncernen och tillhör engelska Woods-gruppen och - nyanställer. Totalt under våren räknar platschefen Gunnar Gunnarsson med att det blir 30-40 nya jobb på Fläkten, en del av dem är redan tillsatta. På Kinnarps i Jönköping varslades 15 som också fick sluta och ett 20-tal visstidsanställda i Skillingaryd fick inte förlängning. Också här börjar man se en ljusning även om man inte börjat nyanställa ännu. Men vi börjar se över personalläget, säger personalansvarige Peter Flodin. Och Christer Gustafsson på ROL säger att även om man kör med ett 20-tal inhyrda arbetare fram till semestern så kommer det att bli fasta jobb också: