Mosképlaner väcker motstånd

16 min

Bara under det senaste året har röster höjts mot planerade moskéer på elva orter runt om i landet, däribland i Uppsala. Det visar en genomgång som SR:s Människor och tro har gjort.

Många muslimska bönelokaler runt om i Sverige är överfulla vid fredagsbönen och vid högtider, men när det ska byggas nya moskéer för att avhjälpa trångboddheten väcker det ofta motstånd.

Bara under det senaste året har röster höjts mot mosképlaner i Uppsala, Luleå, Borås, Norrköping, Östersund, Skärholmen i Stockholm, Karlstad, Umeå, Tuve i Göteborg, Eslöv och Borlänge, visar den genomgång som SR:s Människor och tro har gjort.

Det är ofta samma argument som återkommer. "En moské spär på segregationen." "Det blir mycket trafik." "Det passar inte in i omgivningen." "Gärna en moské, men inte här." "En moské leder till en islamisering av samhället."

I Uppsala har kommunen trots högljudda protester nyligen gett klartecken till ett islamiskt center i stadsdelen Stenhagen.

- De kommer att dra in sig i ett skal och det gynnar varken Stenhagen, Uppsala eller Sverige, säger Roni Doumit, som varit med och protesterat mot det planerade moskébygget i Stenhagen.

Men när Människor och tro besöker Stenhagen och frågar människor som är ute i området är det många som är positiva ser fram emot det nya bygget.

- En del protester som tycks vara lokala är i själva verket organiserade av islamfientiliga partier och grupper på nationell nivå, säger Klas Borell, professor i sociologi vid högskolan i Jönköping.

Reportage från Stenhagen där vi möter argumenten för och mot det planerade bygget och studiosamtal om de lokala mosképrotesterna med Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete vid högskolan i Jönköping.