En av tre P4-medarbetare klarade brandmannatest

P4 Morgons Christer Engqvist och P&B Sports Perra Johansson och Bosse Pettersson har gjort brandmännens årliga fystest på brandstationen i Knivsta. Alla kämpade väl, men det var bara en som klarade det fysiskt tunga testet.

På måndagen testade P4 Uppland-medarbetarna hur det är i en brandmans vardag. Det årliga testet innebär att man i full mundering med syrgastuber, nära 20 kg, på ryggen ska.

1. bära två väskor  16 kg vardera i 75 meter

2. Ställa en astung och lång stege rakt upp

3. Gå upp och ned för en step-bräda 45 gånger med de två slangväskorna i hand.

4. hålla upp en tung hydraulspridare - ett tungt verktyg - i höjd med hakan i 10 sekunder

5. dra in två vattenfyllda slangar, 25 meter långa vardera

6. bära en tung kapmaskin och simulera en håltagning av tak och gå två varv runt fyra koner.

7. Släpa en 75-80 kg tung docka 20 meter och sen ta slangväskorna tillbaka den 75 meterna.

Bosse Pettersson var den som klarade testet, men Perra och Christer fick också gott betyg av räddningsledaren.