Ekoln kan bli Uppsalas vattenkälla

1:56 min

Sjön Tämnaren, där Uppsala idag tar en betydande del av sitt dricksvatten, växer igen, och om sådär 50 år kommer det inte att räcka till den växande stan.

– Som det är nu så är Tämnaren som ett komplement till det vatten som finns i Fyrisån, säger Sven Ahlgren, som  är planeringschef på Uppsala Vatten.

Men framöver räknar han med att Uppsala får se sig om efter en annan vattentäkt för att fylla på Fyrisåvattnet och göra dricksvatten av. Och då spanar han söderut - till Mälarens nordligaste fjärd, Ekoln. Redan innan Uppsala i början på sjuttiotalet bestämde sig för att ta vatten från Tämnaren så diskuterades också möjligheten att använda Ekolns vatten. Då vann Tämnaren, men sedan dess har omständigheterna förändrats.
– Jag skulle tro att det mest troliga är att man kommer att använda Ekoln.

Så vattentäkten i framtiden ser Sen Ahlgren inte som något avgörande problem - men det finns en svag länk i Uppsalas vattenförsörjning - och det är det naturliga, kombinerade vattenmagasin och reningsfilter, som vi kan tacka inlandsisen för:
– Ekolns vattenkvalitet är oändligt mycket bättre nu än på 70-talet.