Blekinge

Trafikpolisen om nya lagen: Inte tillräckligt strikt

13 min

Från och med första december kan du få böter om du pratar i telefon eller kollar mejl på datorn och samtidigt kör trafikfarligt. Men lagen är otydlig anser trafikpoliser.

Tidigare har oaktsamt körande på grund av telefonpratande eller mejlande kunnat ge böter om det orsakat en olycka. Nu räcker det att man "bara" kör illa och det beror på att man fingrar på ett tangentbord eller en telefon. 

Många faktorer spelar roll
Trafikpolisbefälet Peter Lagerström tycker att lagen är ganska luddig. 

– Det är inte i sig förbjudet att köra bil och prata i telefon, utan det är sättet din körning påverkas av det som spelar roll. Frågan är hur man ska bedöma körningen, eftersom många faktorer kan spela in som väder och trafik, säger han. 

Vill ha striktare lag
Han tycker att en striktare lag där telefonanvändning under körning helt förbjöds borde införas istället. 

– Den här medelvägen ger utrymmer för många tolkningar, vilket kan göra lagen svår att förstå. Det blir upp till den enskilda polisen att avgöra vad som orsakat den oaktsamma körningen, säger Peter Lagerström.

Sverige är det sista landet i Europa som inte har förbud mot mobilanvändande under körning. Peter Lagerström är kritisk till det. 

– Det hade underlättat för både oss och allmänheten, säger han.  

Vad tycker du om den nya lagen? Ring in till programmet Nio till ett och berätta: 0455-36 68 68, eller kommentera här.