trafik

Stora störningar efter urpårning - Förseningar i Nässjö

Ett godståg spårade i morse ur vid södra station i Stockholm och körde in i och skadade ett brofundament. Urspårningen har orsakat stora störningar i tågtrafiken.

Hela stationen i södra Stockholm utrymdes och all tågtrafik till och från Stockholm söderut ligger för närvarande nere och all tågtrafik som passerar Stockholm Central berörs. Stoppet medför inställda avgångar och längre restider är att räkna med.

Enligt Trafikverket har bland annat två snabbtåg från Stockholm till Malmö/Köpenhamn, via Nässjö, försenats upp mot 3,5 timmar.

I nuläget finns ingen prognos från Trafikverket när trafiken kan släppas på.