Sverige

Musikskola ger bättre reaktionsförmåga

Att skicka sina barn till musikklasser kan vara en bra investering även på lång sikt - även om barnen glömmer bort hur man spelar. Amerikanska neurologer har nämligen visat att hjärnan hos äldre personer som gick i musikklasser när de var små, hade en bättre reaktionsförmåga även många år senare.

Forskarna lät försökspersoner i åldrarna mellan 55 och 76 år lyssna på talljudet "da", och det visade sig att hjärnan hos de som hade gått någon slags musikutbildning flera årtionden tidigare, men som inte fortsatt med det musikaliska, reagerade en millisekund snabbare på ljudet. I hjärnan är en millisekund väldigt mycket tid.


Forskarna rapporterar om sina fynd i tidskriften Journal of Neuroscience.