Riksdagsledamot misstänkt för bedrägeri

1:29 min

Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani från Centerpartiet tar timeout från riksdagen. Abir Al-Sahlani är delgiven misstanke om bedrägeri av miljonbelopp enligt Ekobrottsmyndigheten.

Det gäller förundersökningen av Centerpartiets biståndssatsning på 3,2 miljoner kronor som har polisanmälts för att de statliga biståndspengarna inte kunnat redovisas.

– Hon har informerat mig om att hon har delgivits misstanke om brott från åklagarens sida. Vi har kommit överens om att hon från och med nu tar timeout från sitt politiska arbete, säger Anders W Jonsson, gruppledare för Centerpartiets riksdagsgrupp.

Abir Al-Sahlani kommer inte att delta i något riksdagsarbete, eller annat politiskt arbete, under tiden processen pågår.

Statsåklagare Staffan Granefeldt vid Ekobrottsmyndigheten har delgivit Abir Al-Sahlani misstanke om brott gällande bedrägeri av miljonbelopp, säger han till Ekot.

Staffan Granefeldt har förhört nyckelpersoner inom Centerns internationella stiftelse som hanterat biståndssatsningen i Irak. Det är två demokratiprojekt 2009 och 2010 som bekostats av statliga biståndspengar via Sida. Vid slutredovisning för ett och ett halvt år sedan upptäcktes så stora brister i redovisningen att Centerns internationella stiftelse polisanmälde det.

Projekten i Irak har skötts av riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani och hennes pappa Abid Al-Sahlani.

Demokratiprojekten gäller dels stöd till pappans parti Nationell demokratisk allians och dels stöd till ett FN-förbund i Irak. Sammanlagt är satsningen 3,2 miljoner kronor.

Statsåklagare Staffan Granefeldt går nu vidare och vill gärna också hålla förhör i Irak, där Abid Al-Sahlani befinner sig. Men det osäkra säkerhetsläget där gör det, enligt Staffan Granefeldt, osäkert om det kommer att bli av.

I avvaktan på beslut om åtal kommer att väckas kommer alltså Abir Al-Sahlani att ta timeout från riksdagsarbetet. Hon är 37 år och har suttit i riksdagen för Centerpartiet sedan 2010.