kultur

Unik ljudsatsning med klang i Härjedalen får bidrag

Härjedalens Kulturcentrum har fått statligt stöd för att utveckla vad de själva kallar för Sveriges första "Klangexperimentväg"

Tanken är att det längs en 5 kilometer lång sträcka ska placeras ut minst 10 stationer där olika varianter av klangupplevelser kan skapas genom slag, sträng, vind, hålighet, klockor och röster med mera.

Besökare som går längs vägen ska när den är färdig kunna experimentera med ljud, klang och toner och på så sätt uppleva Härjedalens landskap med öronen.

Härjedalens kulturcentrum ska nu undersöka var och hur den här Klangexperimentvägen ska byggas.