Östra Göinge

Äldre kan få äga sitt eget äldreboende

1:30 min

I framtiden kan äldre i Östra Göinge kommun komma att tillsammans äga sitt äldreboende. Just nu håller kommunen på att se över om man kan göra om Lindgården, Skogsbrynet och Västanvid till så kallade kooperativa hyresrätter.

– Man är hyresgäst precis som i ett hyresrättsboende men man är också medlem i en kooperativ hyresrättsförening, säger kommunchefen Jonas Rydberg.

Det är den föreningen som i sin tur köper äldreboendet av kommunen.

Bakgrunden är att lokalerna behöver rustas upp och som det är nu så konkurrerar äldreboendena med andra verksamhetslokaler om pengarna. En situation som kommunen vill komma ifrån. En annan möjlighet man undersöker är att eventuellt sälja fastigheterna till en privat aktör.

Oavsett vad så flaggar utredarna för att en hyreshöjning kommer att bli nödvändig för att möta upp de renoveringsbehov som finns. Och en sådan hyreshöjning tror kommunchefen Jonas Rydberg att man kan lösa för de boende.

– Så är det och vi måste få våra boende att i mycket högre grad än vad de gör idag söka bostadstillägg.

Det blir ju staten som i så fall står för upprustningen av kommunens lokaler?

– Jo, det är väl alldeles utmärkt om vi kan få staten att betala. Det är ju bara att konstatera att det finns mängder av kostnader som staten vältrar över på kommunerna, till exempel kostnaden för arbetslösa, utförsäkrade från sjukförsäkringen och kostnader för asylmottagande och annat som vi tar emot med glädje. Men det är väl bra att staten betalar, säger Jonas Rydberg.