Motala

Nu ska akutens framtid avgöras

2:42 min

Efter den hårda kritiken mot akuten i Motala, ska landstinget nu se över verksamheten. Enligt landstinget finns det tre alternativ, ett är att begränsa verksamheten.

Det var i mitten av oktober i år som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterade att det finns så allvarliga brister i verksamheten vid akutmottagningen i Motala att risken för patientskador är överhängande.

Kritiken kom efter att IVO gjort en oanmäld inspektion på sjukhuset och i slutet av den här månaden väntas IVO ge besked om ifall de kortsiktiga lösningar som landstinget presenterat är tillräckliga.

Samtidigt inleder nu landstinget en förstudie, som ska fungera som underlag när landstingspolitikerna nästa år ska ta ställning till hur man ska lösa problemen på längre sikt.

Enligt landstingsdirektören Barbro Naroskyin finns det tre olika alternativ; att behålla uppdraget som det är idag, att utöka uppdraget eller att begränsa det.  

Att begränsa uppdraget, vad innebär det?

Ja, där kan man tänka sig lite olika varianter. Det kan till exempel handla om att minska öppettiderna eller att man får ett annat uppdrag än det man har idag.

Innebär det att ni funderar på att lägga ned akuten?

Vi har absolut inga förutfattade meningar när vi går in i den här förstudien utan vi tittar på olika tänkbara långsiktiga lösningar.

Men hur mycket kan man begränsa uppdraget och fortfarande kalla det en akutmottagning?

Det är precis det vi ska titta på och bland annat jämföra med tre, fyra andra sjukhus i Sverige.

I februari, mars nästa år ska förstudien vara klar.

– Under de senaste åren har vi jju jobbat väldigt hårt med kortsiktiga lösningar, men Inspektionen för vård och omsorg kommer med största sannolikhet att kräva att vi kan presentera ett mer långsiktigt alternativ, säger Barbro Naroskyin.