Norrbotten

Planerar gå via FN för att stoppa gruvor

Laevas och Girjas samebyar tänker ta hjälp av FN:s rasdiskrimineringskommittén för att uppmana svenska regeringen att stoppa gruvexploateringar i Sverige.