hundbajs

Olika system för hundlatriner i länet

Det är olika i olika kommuner hur man gör med hundlatriner. I vissa fall ansvarar olika delar inom kommunen för dem, men även vägföreningar, byalag och företagarföreningar sätter upp hundlatriner.

I till exempel Åre har företagarna satt upp hundlatriner för att det ska vara rent på marken och kommunen ser till att det finns hundpajspåsar att tillgå längs de mest trafikerade promenadstråken.

I Östersunds kommun finns gratis påsar för hundbajs och särskilda hundlatriner på omkring 35 olika ställen i kommunen.

Påsar och behållare sitter vid promenadstråk där många hundägare brukar gå.

Påsarna och tömningen finansieras både genom att företag får annonsera på stationerna och via kommunen.

Men det finns inget krav på att man måste kasta hundbajset i särskilda kärl.

– Man kan slänga bajset i vilken soptunna som helst, det är ju brännbart säger Håkan Bengtsson vid gatu- och parkavdelningen i Östersunds kommun.

Ansvaret för att ta upp efter sin hund ligger på hundägaren och gör man inte det kan man bötfälld.

– Det är den lokala ordningsstadgan som reglerar detta, säger gatu- och parkavdelningen i Östersunds kommun.