Kvinnor som väljer bort att bli mamma

11 min

I antologin "Ingens mamma" berättar tolv kvinnor om vad ett liv utan egna barn kan stå för. Om de ifrågasättanden som möter kvinnor som inte valt att skaffa egna barn. Och hur provocerande det kan vara att helt enkelt inte svara "barn" på frågan om vad som är det viktigaste i livet. Samtal med initiativtagare till "Ingens mamma" Josefine Adolfsson och författaren Birgitta Stenberg som skrivit ett kapitel i antologin.