Umeå

Sjuksköterskestudenter fortsätter kampen för högre ingångslön

Kampen för högre ingångslöner för sjuksköterskestudenter som startade i Umeå fortsätter. Idag ordnas ett möte i Vårdvetarhuset i Umeå där Martin Höjman från Stockholm, talesperson för uppropet  "Inte under 25 000",  ska  inspirera och motivera sjuksköterskestudenter att tillsammans kämpa för att höja ingångslönerna som nyexaminerad sjuksköterska.