Helsingborg

Svårt att hitta studiero på Campus

1:28 min

Det finns alltför få platser där man kan sitta och studera på Lunds universitets campus i Helsingborg- och många av de platser som finns är alltför bullriga.

– Det är svårt att hitta ro helt enkelt. Det är i princip omöjligt att hitta en vrå där man kan få lugn och ro, säger studenten Emma Pettersson, som försöker koncentrera sig på sitt grupparbete tillsammans med Fanny Dahlin inne i kafeterian på Campus.

Det är inte alltid man hittar en plats att plugga på inne på Campus överhuvudtaget, berättar de. Och särskilt svårt kan det vara att hitta en plats där man kan studera i lugn och ro.

Det här är en bild som bekräftas av samhällsvetarkåren, och även av rektorn Jesper Falkheimer på Campus. Och enligt LU Byggnad, som ansvarar för lokalerna på Lunds universitet, finns det lite bara lite över 900 sittplatser för de över 4000 studenterna som pluggar i Helsingborg. Och av de platserna är det långt ifrån alla där man kan koncentrera sig; 162 av dem finns till exempel i den bullriga kafeterian.

Bristen på studieplatser har varit ett problem de senaste åren, säger rektorn Jesper Falkheimer.

Lagom till jul är tanken att LU Byggnad ska lägga fram ett förslag på vad det skulle kosta att bygga om Campus och på så vis kunna skapa fler studieplatser.

Men sedan ska olika delar av universitetet tycka till innan något beslut kan fattas.

Emma Pettersson hoppas att det görs något konkret i den här frågan snart:

– Jag hoppas verkligen att Campus sätter fart nu och fixar det här till oss.