Norrbotten

Nationalekonomer: Avgifterna för gruvbrytning bör höjas

2:03 min

Forskare vid handelshögskolorna i Stockholm och Oslo föreslår idag att provborrningar efter nya gruvor i Sverige subventioneras av staten och att en gruvskatt införs.

Förslaget handlar om att parallellt med vinstbeskattning också subentionera prospektering. I Norge finns ett liknande system inom oljeindustrin.

-- Det finns förutsättningar att likt den norska oljefonden bilda en svensk malmfond, säger nationalekonomen Jesper Roine vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nationalekonomerna anser också att intäkterna från den statliga gruvindustrin ska placeras i en statlig fond, som kan användas för kommande generationer istället för att som idag gå direkt in i statskassan.

– Det är inte så att sektorn är orimligt liten för att det här ska vara ett alternativ, säger nationalekonomen Jesper Roine vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jämfört med den idag runt 4 500 miljarder kronor stora norska oljefonden skulle en svensk malmfond kunna innehålla par hundra miljarder svenska kronor, tror nationalekonomerna som tittat på hur andra länder använder sina naturresurser. 

– En sak som blir tydlig med fondering är att det blir transparent och politiker måste förklara på vilket sätt man använder dom här resurserna. På vilket sätt de kommer framtida generationer till del, säger Jesper Roine.

Oavsett om pengarna läggs i en fond eller inte så menar forskarna i en ny rapport idag, också att de statliga gruvintäkterna skulle kunna öka från dem två promille av värdet på malmen som gruvbolagen i Sverige betalar i mineralavgift idag.

Istället borde en vinstskatt införas samtidigt som bolag som provborrar efter nya gruvor får ett procentuellt sett lika stort statligt stöd under prospekteringsfasen.

Hur stort stöd är för tidigt att säga men i Norge som hanterar sin olja på det sättet ligger subventionerna och vinstskatten på 78 procent, konstaterar nationalekonom Jesper Roine.

– Det innebär konkret att staten går in och tar en del av risken. Både beskattar i läget när företag gör vinster men samtidigt subventionerar man även projekt och den prospektering som misslyckas, säger han.

Men näringsdepartementet är idag skeptiskt till såväl en malmfond som subventionerad provborrning och en gruvskatt.

– Det viktigaste idag är att bygga livskraftiga samhällen och får en hållbar gruvindustri, säger statssekreterare Håkan Ekengren.