Belgrad utlämnar krigsförbrytare

Den jugoslaviska regeringen godkände på tisdagskvällen en lag som gör det möjligt att lämna ut misstänkta krigsförbrytare till FNs tribunal i Haag.
Regeringen i Belgrad befinner sig under hårt tryck från USA som har fryst sitt ekonomiska bistånd till Jugoslavien eftersom landet inte har lämnat ut efterlysta krigsförbrytare. Den föreslagna lagen är en kompromiss som innebär att bara de misstänkta krigsförbrytare som redan står under åtal vid Haag-tribunalen kan lämnas ut. Lagen väntas gå igenom det jugoslaviska parlamentet i morgon.