cykling

Östersund kuggades på cykelprov

Östersunds kommun får underkänt för hur man planerar för cykelsatsningar, det visar en kartläggning av 30 kommuner som branschorganisationen Svensk Cykling låtit Sweco göra.

Bara två av de granskade kommunerna fick godkänt.

Östersund kritiseras för bristen på långsiktig strategi när det gäller planering för cykeltrafik i kommunen, både i översiktsplaner och så kallad cykelplan.

– Det finns en stor medvetenhet om att cyklandet måste öka i kommunerna men många fall saknas en tydlig styrning och riktig handlingskraft, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

Studien har undersökt landets 25 största kommuner, samt Östersund, Varberg, Kalmar, Trelleborg och Luleå.