Skåne

Chef i Region Skåne varnas för otillåtna utlandsresor

Den enhetschef inom regional utveckling i Region Skåne som varnats efter att under våren ha gjort 13 utlandsresor utan att ha fått dem godkända, har accepterat varningen och lovat att följa reglerna i fortsättningen.

Utvecklingsdirektör Mikael Stamming säger till P4 Malmöhus att resorna i sig varit motiverade, men att de borde godkänts i förväg. Undantaget är en resa till Hongkong, där ansökan avslogs när resan redan var påbörjad. Enligt Mikael Stamming är det ett allvarligt brott mot regelverket.