Bättre luft i Västsverige

Luften i Västsverige blir allt bättre, och flera känsliga lavarter har därför åter börjat sprida sig i de Syd- och västsvenska skogarna.
Bakgrunden till den bättre luften är minskade utsläpp och mindre nedfall av framförallt sur svaveloxid. Lavar på träd utgör en viktig indikation på om luften innehåller föroreningar, ju smutsigare luft desto färre lavar. En undersökning som gjorts vid Naturcentrum i Stenungsund och som Göteborgs-Posten skriver om, visar att den renare luften har inneburit att tidigare helt försvunna och extremt känsliga lavarter åter börjat sprida sig i skogarna. Det handlar b la om lunglav, jättelav, blylav och skrovellav som från att ha varit nästan försvunnen i början av 1980-talet, nu finns på ett 150-tal platser i Bohuslän, Dalsland och Västergötland.